Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Rapportage inventarisatie eergerelateerd geweld onder scholen voor voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (ROC’s)

01-09-2008

In dit onderzoek is op 26 scholen voor voortgezet onderwijs en veertien ROC’s nagevraagd of eergerelateerd geweld zich tussen 2004 en 2007 heeft voorgedaan en of de school preventieve maatregelen neemt tegen eergerelateerd geweld. De scholen zijn gekozen op basis van de gemengde populatie van de leerlingen, geselecteerd uit vijftien grote en middelgrote steden.

pdf bestandVolledige tekst van dit rapport (pdf, 1,44 MB)(via website Pharos, pdf).


Studulski, F., Westerbeek, K., Melisse, R., & Bongers, C. (2008). Rapportage inventarisatie eergerelateerd geweld onder scholen voor voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (ROC’s). Utrecht: Sardes