Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Rechtsbescherming uithuisgeplaatsten

01-11-2010

Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) heeft vandaag het rapport Rechtsbescherming uit huis geplaatsten aangeboden aan de Eerste Kamer. Centraal in het onderzoek staan de vragen of de Wet tijdelijk huisverbod voldoende rechtsbescherming biedt en of het wenselijk is een verplichte rechterlijke toets in te voeren bij de verlenging van het huisverbod.

De Eerste Kamer vond bij de behandeling van het wetsvoorstel dat bij de verlenging van het huisverbod meer rechtsbescherming voor de uithuisgelplaatsten zou moeten komen, bijvoorbeeld in de vorm van een verplichte rechterlijke toets. Dit zou betekenen dat de rechter beslist over verlenging van het huisverbod en niet de burgemeester.

In het kader van het onderzoek zijn opgelegde huisverboden bestudeerd en interviews gehouden met uithuisgeplaatsten, rechters, burgemeesters en advocaten. Eén van de conclusies van het onderzoek is dat uithuisgelplaatsten vaak onvoldoende op de hoogte zijn van de eigen rechten. Ook luisteren hulpverleners die op een incident afkomen, vaak meer naar het slachtoffer dan de dader.

Advocaten van plegers zijn nagenoeg altijd raadsmannen of -vrouwen die hulp bieden op het moment dat ze piketdienst hebben. Ze zijn meer gespecialiseerd in straf dan bestuursrecht, waardoor ze de pleger onvoldoende effectief kunnen bijstaan.


Rechtsbescherming uithuisgeplaatsten. Schol, M., Nagtegaal, J., Sibma, F., Brouwer, J., Winter, Rijksuniversiteit Groningen, Pro Facto, WODC. 2010