Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Registratie kindermishandelingszaken in de justitieketen

11-05-2017

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie wil dat het aantal kindermishandelingszaken binnen de justitieketen in de toekomst gemonitord en gevolgd kan worden. Op dit moment zijn daar geen actuele data over beschikbaar. Daarom heeft het Ministerie aan het WODC gevraagd de huidige kennis over het aantal geregistreerde kindermishandelingszaken in de justitieketen in beeld te brengen op basis van bestaande (onderzoek)rapporten. Hierbij gaat het expliciet om registraties; het gaat niet om schattingen van de totale omvang van het fenomeen kindermishandeling in Nederland. Het betreft aantallen vanaf het jaar 2012.

Factsheet

De probleemstelling die in het factsheet centraal staat, luidt:
Wat is begin 2017 uit bestaande (onderzoek)rapporten bekend over het aantal geregistreerde kindermishandelingszaken in de justitieketen over de periode vanaf 2012?

Download

pdf-bestandRegistratie kindermishandelingszaken in de justitieketen (pdf-bestand, 183,28 KB, via wodc.nl)


Boom, A. ten, Zebregs, S. (2017). Registratie kindermishandelingszaken in de justitieketen. Den Haag: WODC.
Factsheet 2017-2