Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Huiselijk geweld en herkomstland

Een verkennend onderzoek naar de incidentie van huiselijk geweld en allochtone daders en slachtoffers.

Alle gevallen van huiselijk geweld geregistreerd

De politieregio’s Twente en Zuid-Holland Zuid hebben vanaf januari 2006 een pilot uitgevoerd voor de duur van een half jaar waarin zij bij alle geregistreerde gevallen van huiselijk geweld, het geboorteland van (groot)ouders van verdachten, daders7 en slachtoffers hebben vastgelegd in een tijdelijk register. Het resultaat van de pilot was een geanonimiseerd bestand met dader- en slachtofferkenmerken dat door het WODC is geanalyseerd en waarover hier gerapporteerd is.
Dit onderzoek moet een bijdrage leveren aan de discussie of registratie van geboorteland van (groot)ouders van daders en slachtoffers van huiselijk geweld noodzakelijk is. De registratie kan noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de politietaak als er op basis van de registratiegegevens een meer gerichte aanpak van huiselijk geweld gerealiseerd kan worden.

Op grond van de uitkomsten van de analyses zijn de onderstaande onderzoeksvragen beantwoord.
Vraag 1: Hoeveel incidenten van huiselijk geweld zijn in de registratieperiode vastgelegd in beide regio’s en hoeveel autochtone en 1e generatie allochtone daders en slachtoffers zijn gekoppeld aan deze incidenten?
Vraag 2: Hoeveel 2e en 3e generatie allochtone daders en slachtoffers identificeren we als we beschikken over het geboorteland van ouders en grootouders?
Vraag 3: Op welke andere kenmerken onderscheiden daders en slachtoffers van huiselijk geweld zich?

Vraag 4: Vormen 2e en 3e generatie allochtone verdachten, daders en slachtoffers van huiselijk geweld een dermate grote of specifieke groep dat precisering van de aanpak van huiselijk geweld noodzakelijk is op dit punt?
Vraag 5: Wegen extra verkregen inzichten op tegen de kosten die gemaakt zijn om tot de koppeling van herkomst (groot)ouder te komen?
Vraag 6: Is er behoefte aan additioneel onderzoek ter verklaring van de gevonden resultaten?

pdf bestandDownload de volledige tekst van Huiselijk geweld en herkomstland (pdf, 279 Kb)


Willemsen, F. (2007). Huiselijk geweld en herkomstland: Een verkennend onderzoek naar de incidentie van huiselijk geweld en allochtone daders en slachtoffers. Den Haag: WODC.