Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Risky relationships. Victims' risk of revictimization of intimate partner violence.

09-12-2011

Kenmerken van slachtoffers beïnvloeden kans herhaald partnergeweld.

Bij onderzoek naar partnergeweld is tot nu toe vooral gekeken naar de dader. In dit onderzoek is gekeken naar een grote variëteit aan slachtofferkenmerken, en hoe deze het risico op herhaald slachtofferschap van partnergeweld beïnvloeden. Op basis van dit onderzoek onder een groep slachtoffers van partnergeweld wordt geconstateerd dat psychische problemen van het slachtoffer, zoals borderline kenmerken, de kans op herhaling van ernstiger partnergeweld vergroten. Daarnaast geeft psychisch of verbaal gewelddadig gedrag van slachtoffers een hoger risico op herhaald geweld door de partner. Dit laat onverlet dat de verantwoordelijkheid voor het geweld bij de pleger blijft liggen. De kennis van het onderzoek kan bijdragen aan het sterker en weerbaarder maken van slachtoffers tegen toekomstig partnergeweld.

pdf bestandNederlandstalige samenvatting proefschrift (pdf, 52 Kb) (via website Universiteit Tilburg).


Kuijpers, K.K. (2011). Risky relationships. Victims' risk of revictimization of intimate partner violence (Thesis). Tilburg. Tilburg University.