Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Samenvatting Onderzoek meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

04-12-2012

Samenvatting van de resultaten van de voormeting naar de bekendheid, het draagvlak en het gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Bekendheid

51% van de professionals in onderwijs, zorg, welzijn, jeugdzorg, kinderopvang en justitie zijn bekend met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 36% van deze professionals beschikt in hun dagelijkse werk over een meldcode. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS. Om te bevorderen dat zoveel mogelijk professionals met de meldcode werken voordat deze wettelijk verplicht wordt, naar verwachting 1 juli 2013, start staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) een voorlichtingscampagne.
In de campagne worden de 1,5 miljoen professionals die met de wet te maken krijgen, ook via branche en koepelorganisaties, geïnformeerd over wat de meldcode is en hoe je er mee werkt.

Draagvlak

Het draagvlak voor werken met de meldcode onder de ondervraagde professionals is breed. 81% vindt dat een meldcode nodig is om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen. Ruim 65% vindt het goed dat de meldcode verplicht wordt.

Download hier de pdf bestandSamenvatting onderzoek meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (VWS) (pdf, 125 Kb, via website Rijksoverheid.nl)