Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Scholierenonderzoek Kindermishandeling 2016

19-05-2017

Eerste deelonderzoek van het landelijk prevalentie-onderzoek naar het voorkomen en de aard van kindermishandeling

Twee deelonderzoeken

Dit onderzoek bestaat uit twee delen: een scholierenonderzoek en een informantenonderzoek. Het eerste deelonderzoek, Scholierenonderzoek Kindermishandeling 2016, is afgerond. Het tweede deel-onderzoek, Informantenstudie Kindermishandeling 2017, is nog in uitvoering.

Scholierenonderzoek Kindermishandeling 2016

Het Scholierenonderzoek 2016 heeft plaatsgevonden onder scholieren in het voortgezet onderwijs. Dit onderzoek geeft onder meer antwoord op de volgende vragen:
1.Hoe vaak komt kindermishandeling voor anno 2016 onder scholieren in de eerste vier jaar van het voortgezet onderwijs?
2.Welke scholieren lopen onder welke omstandigheden het meeste risico op slachtofferschap van kindermishandeling?
3.Welke scholieren zijn daadwerkelijk slachtoffer in het afgelopen jaar of zijn slachtoffer geweest in het verleden en welke vorm(en) van kindermishandeling hebben zij meegemaakt?

Zelfrapportage

Ruim 1900 scholieren (11-17 jaar) in het voortgezet onderwijs (VMBO en HAVO\VWO-niveau) deden mee, verspreid over 22 scholen in het land. Deze scholieren hebben anoniem in de klas een vragenlijst ingevuld tijdens een lesuur. Het gaat dus om zelfrapportage.

Vervolg

Na dit scholierenonderzoek volgt nog een informantenstudie waarin professionals worden bevraagd naar het voorkomen van kindermishandeling. De uitkomsten van beide studies tezamen zullen uitein-delijk leiden tot een schatting van de prevalentie van kindermishandeling in Nederland.

Lees het volledige rapport of de samenvatting

externe linkScholierenonderzoek kindermishandeling 2016 (via wodc.nl)


Schellingerhout, R., & Ramakers, C. (2017). Scholierenonderzoek Kindermishandeling 2016. Nijmegen: Radboud Universiteit, ITS, WODC.