Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Slachtofferhulp Nederland: jaarverslag 2014

10-04-2015

Jaarverslag met onder meer activiteiten voor slachtoffers van seksueel misbruik en geweld.

Hulplijn seksueel misbruik

Slachtoffers, maar ook familieleden en andere betrokkenen, kunnen sinds 2012 telefonisch of per e-mail terecht bij de Hulplijn seksueel misbruik. Deze is vooral bedoeld voor vragen van mensen die niet weten waar ze met hun hulpvragen terechtkunnen. De medewerkers van de hulplijn bieden een luisterend oor, geven informatie of verwijzen indien nodig naar een andere instantie.
Het aantal telefoontjes en mailtjes naar de Hulplijn Seksueel Misbruik is tijdens de campagneperiode eind vorig jaar verdubbeld. De hulplijn werd vorig jaar 790 keer geraadpleegd. Eind 2014 was er een landelijke campagne om de hulplijn onder een breed publiek bekend te maken. Ook kwam er een vernieuwde website: Verbreek de stilte.

Lotgenotencontact

In 2014 organiseerde Slachtofferhulp Nederland een aantal lotgenotengroepen. Onder andere voor slachtoffers van seksueel misbruik in het verleden en voor ouders van een misbruikt kind. Bijna 30 slachtoffers of familieleden van slachtoffers namen hieraan deel. De groepen worden begeleid door een betaalde en een onbetaalde medewerker van Slachtofferhulp Nederland. Het gaat niet om therapie, maar om het delen van het verhaal en met elkaar in gesprek gaan.

Ketensamenwerking

In februari 2014 organiseerde Slachtofferhulp Nederland een symposium over ketensamenwerking in de hulp aan slachtoffers van seksueel misbruik en geweld. Tijdens deze bijeenkomst (getiteld Het verschil maken) wisselden hulporganisaties, ervaringsdeskundigen, politie en het Openbaar Ministerie ervaringen en informatie uit.

externe linkUitkomst bieden. Jaarverslag 2014 Slachtofferhulp Nederland (via Slachtofferhulp.nl)


Uitkomst bieden. Jaarverslag 2014 (2015). Utrecht: Slachtofferhulp Nederland.