Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Tbs-patiënten en huiselijk geweld

15-09-2011

Derde van een viertal vervolgstudies naar slachtoffers en daders van huiselijk geweld: Persoonlijkheidspathologie, slachtofferschap vóór het 18e levensjaar, huiselijk geweld en delict informatie in een klinische groep terbeschikkinggestelden.

Aanleiding

In het kader van het project ‘Aanpak huiselijk geweld’, een onderdeel van het Veiligheidsprogramma, zijn in de periode van 2007-2010 vier studies naar huiselijk geweld uitgevoerd. Een vervolgonderzoek was gewenst omdat niet alle onderzoeksvragen in de vier studies werden beantwoord. De vervolgstudies zijn uitgevoerd door The International Victimology Institute Tilburg (INTERVICT) en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Aan het onderzoek is meegewerkt door medewerkers van Tilburg University Forensische Psychologie, poliklinisch psychiatrisch forensisch centrum Het Dok, FPC de Kijvelanden en FPC de Kijvelanden en FPC de dr. S. van Mesdag.
Het volledige vervolgonderzoek bestaat uit drie rapportages in de vorm van factsheets en een pdf bestandoverkoepelende samenvatting (pdf, 110 KB) (via website WODC). Een vierde factsheet heeft betrekking op onderzoek naar de vier typologieën van huiselijk geweld van Johnson (1995; 2008) en zal in het najaar van 2011 worden opgeleverd.

Onderzoeksvragen

De vragen in deze derde vervolgstudie zijn:

  1. Is er sprake van slachtofferschap (mishandeling en verwaarlozing) in de jeugd bij tbs-patiënten?
  2. Welke psychopathologie vinden we bij psychotische patiënten en patiënten met persoonlijkheidsstoornissen?
  3. Is er een verband tussen slachtofferschap vóór het 18e levensjaar en huiselijk geweld in de volwassenheid? Differentieert slachtofferschap naar type delict en differentieert het plegen van huiselijk geweld met het persoonlijkheidsprofiel?
  4. Is er een verband tussen het indexdelict en het plegen van huiselijk geweld en tussen het indexdelict en slachtofferschap?

In deze deelstudie wordt gebruik gemaakt van een klinische groep tbs-ers. De reden is dat in deze groep frequent sprake is van mishandeling en verwaarlozing in de kindertijd en dat er altijd sprake is van een delict in relatie tot psychopathologie.

Resultaten

Enkele van de gevonden verbanden:

  • Bijna 70% van de patiënten is vóór het 18e levensjaar slachtoffer geworden. Van deze groep was ongeveer 50% slachtoffer van chronische verwaarlozing en systematische of incidentele mishandeling.
  • Er kan een verband worden gevonden tussen slachtofferschap in het verleden en huiselijk geweld/partnergeweld. Patiënten die nooit slachtoffer vóór het 18e levensjaar waren plegen minder huiselijk geweld/partnergeweld.
  • Er bestaat ook een relaties tussen huiselijk geweld en het type indexdelict. Huiselijk geweldplegers hebben voornamelijk tbs gekregen voor levensdelicten, zedendelicten en mishandeling.
  • Er is een verband tussen het persoonlijkheidsprofiel en het plegen van huiselijk geweld. Huiselijk geweld wordt dubbel zoveel gepleegd door patiënten met cluster B persoonlijkheidsstoornissen. Psychotische patiënten plegen zelden huiselijk geweld, uitgezonderd de groep met een gemengd beeld, namelijk schizofrenie, cluster B persoonlijkheidsstoornissen, impulsiviteit en vijandigheid.

pdf bestandVolledige tekst van deze factsheet Persoonlijkheidspathologie, slachtofferschap vóór het 18e levensjaar, huiselijk geweld en delict informatie in een klinische groep terbeschikkinggestelden (pdf, 320 Kb) (via website WODC) of externe link raadpleeg de beschrijving op de website van het WODC


Bogaerts, S.,& Spreen, M.(2011). Persoonlijkheidspathologie, slachtofferschap vóór het 18e levensjaar, huiselijk geweld en delict informatie in een klinische groep terbeschikkinggestelden. Tilburg: Intervict