Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Terecht in de jeugdzorg

31-01-2013

Voorspellers van kind- en opvoedproblematiek en jeugdzorggebruik.

Dit rapport geeft antwoorden op de volgende vragen:
1. Welke factoren hangen samen met het ontstaan van ernstige kind- en opvoedproblematiek?
2. Welke samenhang is er tussen de gerapporteerde problemen en het gebruik van jeugdzorg?

Jeugd- en opvoedproblematiek in gezinnen

In Nederland leven ruim 2 miljoen huishoudens met kinderen tot 18 jaar, met daarin een kleine 3,5 miljoen kinderen. Ruim een kwart van de ouders maakt zich zorgen om hun kind en/of de opvoeding. Gedrags- en psychische problemen van kinderen zijn bv. agressief gedrag, teruggetrokken gedrag, angsten en problemen met leeftijdsgenoten.

Gebruik van jeugdzorgvoorzieningen

Nederland kent veel verschillende jeugdzorgvoorzieningen, variërend van het Centrum voor Jeugd en Gezin tot de kinderpsychiater en de gesloten jeugdzorg. 19% van de jeugdigen tot 18 jaar maakt in een jaar gebruik van minstens één van deze voorzieningen.

Enkele uitkomsten

Op basis van een representatieve steekproef van meer dan 25.000 ouders van kinderen van 0 tot 18 jaar kwam men tot de volgende resultaten:

  • Er wordt per jaar door 19% van de jeugdigen (en in veel gevallen hun ouders) in Nederland gebruikgemaakt van jeugdzorgvoorzieningen; Ruim een op drie van hen maakt op verwijzing gebruik van de gespecialiseerde tweedelijnsjeugdzorg.
  • Gezinnen kunnen in de jeugdzorg terechtkomen vanwege gedrags- en psychische problemen van het kind en problemen met de opvoeding.
  • Vooral kenmerken van het kind bepalen of in een gezin kind- en opvoedproblemen ervaren worden. Kenmerken van de ouders spelen een minder grote rol.
  • Gezinnen met veel problemen maken in ruim de helft van de gevallen geen gebruik van tweedelijns jeugdzorg en een deel van de gezinnen met relatief weinig problemen juist wel.
  • Migrantengezinnen maken relatief weinig gebruik van tweedelijnsjeugdzorg.

pdf bestandTerecht in de jeugdzorg. Voorspellers van kind- en opvoedproblematiek en jeugdzorggebruik (pdf, 1 MB) (via scp.nl)


Bot, S. (red). (2013). Terecht in de jeugdzorg. Voorspellers van kind- en opvoedproblematiek en jeugdzorggebruik. Den Hag: SCP.