Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Terugblik op 2013

15-05-2014

Jaarverslag van het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld.

Het derde jaarverslag aan van het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld (LEC EGG). Aan het verslag zijn de jaarcijfers van het LEC EGG toegevoegd.
Vanaf deze editie zullen elk jaar cijfers worden gepubliceerd.
Dat heeft twee voordelen: aan de ene kant hebt U sneller inzicht in de ontwikkeling van het werkaanbod van het LEC EGG en aan de andere kant wordt er meer context bij die cijfers geboden, omdat U daarnaast een overzicht krijgt van álle door het centrum ontplooide activiteiten in het peiljaar.

Cijfers

Het LEC EGG krijgt verzoeken om hulp van regionale politie-eenheden, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en van instellingen waar vrouwelijke slachtoffers worden opgevangen. Onder de 506 meldingen die het centrum binnenkreeg ging het om verschillende vormen van geweld. Naast moord komen mishandeling, verkrachting en ontvoering nog meer voor. Het gaat meestal om Nederlanders met een Turkse, Marokkaanse, Iraakse of Afghaanse achtergrond.

Er werden in 2013 506 gevallen aan het LEC EGG voorgelegd. Dit aantal wijkt nauwelijks afwijkt van de aantallen van eergerelateerd geweld in de voorgaande jaren. In 2010 waren er 498 gevallen , in 2011: 504 en in 2012: 492 gevallen.
In het verslag is zowel de procesinformatie (de toepassing van de ‘methode LEC EGG’) als casusinformatie per individueel geval opgenomen.

In 2012 ging het om vijftien moorden met een eermotief en in 2011 om negen. Het aantal dodelijke ongevallen na de gevolgen van eerwraak blijft stijgen. Nog altijd worden niet alle gevallen van eerwraak gemeld.