Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Tussenrapportage Jeugdgezondheidszorg

07-11-2016

Toezicht 2016-2017 periode 1

In deze tussenrapportage staat de inspectie stil bij de veranderende omgeving en haar effect op de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Naast de algemene positieve indruk heeft de inspectie een aantal bevindingen waarin de JGZ een verbeterslag kan en moet maken.

Kindermishandeling

Een van die bevindingen is, dat er nog steeds handelingsverlegenheid en slechte registratie bij vermoeden van kindermishandeling is. De JGZ meldt relatief weinig bij Veilig Thuis.

Handelingsverlegenheid

Bij sommige JGZ medewerkers lijkt er ondanks scholing nog steeds sprake te zijn van handelingsverlegenheid (in diverse uitingsvormen). Veel medewerkers vinden het minder moeilijk met ouders over een groeistoornis te praten dan over kindermishandeling. Ook vinden zij het moeilijk vermoedens van kindermishandeling te noteren in het dossier vanwege het wettelijk inzagerecht van ouders in het dossier.

Kwaliteitsslag

De inspectie geeft alle JGZ organisaties de opdracht om:
– Binnen drie maanden een plan van aanpak te maken om de handelings-verlegenheid te voorkomen en aan te pakken;
– Uiterlijk voor eind 2017 met voorrang een kwaliteitsslag te maken in de signalering, eenduidige registratie en analyse van gegevens op het onderwerp kindermishandeling.

Download de Tussenrapportage

pdf-bestandTussenrapportage Jeugdgezondheidszorg. Toezicht 2016-2017 periode 1 (pdf-bestand, 397 KB, via IGZ.nl).