Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Tussenrapportage Onderzoek pilots Herstelbemiddeling: een eerste evaluatie

23-03-2015

Bemiddeling in het strafrecht is in opkomst in Nederland. In dit onderzoek worden de ervaringen onderzocht met de pilots bemiddeling/mediation in het strafrecht die vanaf oktober 2013 door het ministerie van Veiligheid en Justitie zijn gefinancierd. Het ministerie heeft in 2013 aan het veld gevraagd projectplannen in te dienen voor pilots op het gebied van herstelbemiddeling.

Vijf pilots zijn uiteindelijk ontwikkeld, die zijn in te delen aan de hand van het strafproces:

  • 2 pilots in de politiefase (i.e. Politiepilot Spijkenisse en Vreedzame Wijk Utrecht), waarbij de bemiddeling een alternatief kan zijn voor een strafproces;
  • 1 pilot in de officiers- en rechtersfase waarbij de bemiddeling onderdeel is van het strafproces;
  • 2 pilots na het vonnis (i.e. Locatie en Contactverbod en Reclassering), waarbij de bemiddeling complementair is aan het strafproces.

Het voorliggende stuk is een tussenrapport, waarin een eerste balans wordt opgemaakt over deze pilots. Het wil een antwoord geven op de vragen:

  • Welke kenmerken hebben deelnemende slachtoffers en daders?
  • Wat zijn de verwachtingen van de betrokkenen (slachtoffer en verdachte/dader) voorafgaand aan de herstelbemiddeling en hoe is men ertoe gekomen om deel te nemen?
  • Zijn betrokkenen naar hun oordeel vooraf voldoende ge├»nformeerd over hun mogelijkheden en de consequenties daarvan?
  • In welk gedeelte van de doorverwezen zaken wordt mediation opgestart en in welk gedeelte van de opgestarte zaken wordt een overeenkomst bereikt?
  • Welk type afspraken wordt gemaakt?
  • Kwam de bemiddeling overeen met de verwachtingen vooraf? Hoe kijkt men achteraf terug op de voorbereiding, inclusief de informatievoorziening?
  • Wat zijn de gevolgen (effecten en resultaten) van herstelbemiddeling voor betrokkenen (slachtoffer en verdachte/dader) op de korte termijn (binnen een maand)?

Opvallend is dat de partijen die hebben deelgenomen aan de pilots doorgaans voorafgaand aan het delict bekenden van elkaar zijn.
De rapportage gaat tevens in op de rol van partner, gezin en familie bij het ontstaan van het conflict.

pdf-bestandTussenrapportage Onderzoek pilots Herstelbemiddeling: een eerste evaluatie (pdf-bestand,1,86 MB, via wodc.nl)


Lens, K.M.E., Pemberton, A., & Cleven, I. Tussenrapportage Onderzoek pilots Herstelbemiddeling: een eerste evaluatie. Tilburg: Tilburg University / Intervict. Evaluatie onder auspici├źn van het WODC.