Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Uniformiteit in cijfers. Mogelijke eerzaken in 2010, 2011 en 2012.

28-04-2014

Vragen

Bij het LEC EGG (Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateeerd Geweld) komen voortdurend vragen binnen over cijfers en eerzaken: hoe vaak ziet het LEC EGG dergelijke zaken en hoe zit dat dan elders bij de politie en bij andere partners in de veiligheidszorg? Hoe gaat het met de toepassing van de methode LEC EGG? Hoe lang duurt het voordat een eerzaak bij de politie naar het Openbaar Ministerie wordt gestuurd of voor een rechter komt? Wat zijn kenmerken van eerzaken en de mensen die daar bij betrokken zijn?

Geen eenvoudige antwoorden

Dat zijn allemaal belangrijke vragen die echter niet altijd eenvoudig te beantwoorden zijn. Cijfers behoeven immers ook een onderbouwing, waarbij rekening wordt gehouden met de manier waarop ze tot stand zijn gekomen en de mogelijkheden voor interpretatie. Een cijfer krijgt pas betekenis in een bepaalde context. Het LEC EGG heeft in eerdere publicaties benadrukt dat het verzamelen van deugdelijke cijfers over eer gerelateerd geweld voor de politie van groot belang is.
Achterliggende gedachte is telkens het volgende: ‘De politie is werkzaam in een complexe samenleving, waarin politiek en burgers eigen opvattingen hebben over wat de politie wel en niet behoort te doen. De politie heeft zelf natuurlijk ook opvattingen over de samenstelling van haar takenpakket en de wijze waarop zij zich conform eigen professionele maatstaven van haar taken hoort te kwijten. De ideeën uit de politiek, van burgers en van de politie zelf komen echter niet altijd overeen. Maar de politie kan niet álles aanpakken, er zullen gerichte keuzes moeten worden gemaakt (...)’. Om die reden spelen bij het maken van (politieke) keuzes cijfers een belangrijke rol’ (Bron: LEC EGG).

pdf-bestandUniformiteit in cijfers. Mogelijke eerzaken in 2010, 2011 en 2012. (pdf, 7,6 MB) (via politieacademie.nl)


Janssen, J., & Sanberg, S. (2013). Uniformiteit in cijfers. Mogelijke eerzaken in 2010, 2011 en 2012. Den Haag: Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateeerd Geweld