Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Veilig Thuis stand van zaken in 2017

21-06-2018

Deze rapportage schetst een beeld van de stand van zaken van de beleidsinformatie Veilig Thuis, aan de hand van de resultaten per Veilig Thuis-regio over het eerste en tweede halfjaar van 2017.

Sinds 2015 verzamelt het CBS elk halfjaar bij de Veilig Thuis organisaties (VT's) gegevens over kindermishandeling en huiselijk geweld, in het kader van de Beleidsinformatie Veilig Thuis.

Verbetertraject

De gegevensleveringen van de VT’s zijn onderling niet goed vergelijkbaar. Het Landelijk Netwerk Veilig Thuis, de ministeries van VWS en JenV en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voeren een gezamenlijk verbetertraject uit om tegemoet te komen aan de behoefte aan vergelijkbare cijfers. Deze rapportage richt zich qua doelgroep dan ook primair op de genoemde partijen. De rapportage dient altijd gezien te worden binnen de context van dit verbetertraject. Het wordt sterk afgeraden om de cijfers in deze rapportage buiten de context van dit verbetertraject te gebruiken.

De rapportage is samengesteld in opdracht van de ministeries van VWS en JenV en de VNG.

pdf-bestandVeilig Thuis stand van zaken in 2017 (Pdf-bestand 582 kB, via cbs.nl)


Veilig Thuis stand van zaken in 2017, Centraal Bureau voor de Statistiek (2018).