Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Veiligheidsmonitor 2014

05-03-2015

De Veiligheidsmonitor (VM) is een grootschalig jaarlijks onderzoek van het CBS, het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Nationale Politie en gemeenten onder de bevolking van 15 jaar en ouder. Dit onderzoek is in 2014 voor de zevende achtereenvolgende keer uitgevoerd.

Centraal staan onder meer de veiligheidsbeleving, slachtofferschap van veel voorkomende criminaliteit en de mening over het functioneren van de politie en gemeenten. Het onderzoek hanteert een gestandaardiseerde vragenlijst en een gecoördineerde methodologie. Hierdoor zijn de uitkomsten op verschillende bestuurlijke en operationele niveaus vergelijkbaar.

Dader geweldsdelict is vaak bekende

In iets meer dan de helft van de gevallen (52% in 2014) is/zijn de dader(s) van geweldsdelicten bij het slachtoffer bekend. Meestal gaat het om een buurtgenoot (23%), gevolgd door andere bekenden (12%) en iemand van werk of studie (8%).

Het aandeel gevallen waarin de ex-partner de dader is, is beduidend groter dan het aantal gevallen waarin de partner de dader is. De cijfers van 2014 wijken niet wezenlijk af van die van 2012 en 2013.

Respectloos gedrag

Ook het thema ‘respectloos gedrag’ is in de Veiligheidsmonitor onderzocht. Daarmee wordt gedrag bedoeld waarbij de grenzen van goed fatsoen worden overschreden. Aan de respondenten is gevraagd hoe vaak zij persoonlijk in een aantal specifieke situaties wel eens respectloos behandeld zijn.

Mensen ervaren het minst vaak respectloos gedrag in de privésfeer. Zeven procent zegt wel eens respectloos behandeld te zijn door bekenden zoals de partner, familie of vrienden. Alle vormen van respectloos gedrag zijn afgenomen tussen 2012 en 2014, met uitzondering echter van respectloos gedrag door bekenden.

Cyberpesten

Cyberpesten is in 2014 in 15 procent van de gevallen bij de politie gemeld en in 11 procent van de gevallen bij een andere instantie. In totaal werd 23 procent van de ondervonden delicten gemeld bij politie en/of een andere instantie.
Aangifte bij de politie is in een op de twintig gevallen gedaan (5%). Dit gebeurde voor het overgrote deel via een proces-verbaal. De meldings- en aangiftebereidheid rond cyberpesten is tussen 2012 en 2014 niet veranderd.

In bijna twee derde van de gevallen (64%) is/zijn de dader(s) van cyberpesten bij het slachtoffer bekend. Dit is vergelijkbaar met 2013 (67%) maar lager dan in 2012 (71%). Na niet nader gedefinieerde ‘andere bekenden’ (25% in 2014) gaat het in de meeste gevallen om iemand van werk of studie (13%), een buurtgenoot (12%) of een ex-partner (11%).

pdf-bestand Veiligheidsmonitor 2014 (pdf-bestand,14,42 MB, via cbs.nl)


Veiligheidsmonitor 2014. (2015). Den Haag/Heerlen: Centraal Bureau voor de Statistiek.