Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Verbetering gendersensitiviteit van prevalentieonderzoek huiselijk geweld

08-07-2016

Advies ter verbetering van een nieuw uit te voeren prevalentieonderzoek naar huiselijk geweld.

In 2016 gaat het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie het prevalentieonderzoek naar huiselijk geweld herhalen. Dit onderzoek is in 2010 voor het laatst uitgevoerd. Daarbij streeft het WODC naar verbetering van het onderzoek, onder meer op het gebied van gendersensitiviteit.

Vraagstelling

In het advies staan de volgende vragen centraal:
1. Welke verbeteringen vloeien voort uit de relevante theorie over gender en huiselijk geweld op het punt van te beantwoorden vragen over gendersensitief prevalentieonderzoek?
2. Welke gegevens (variabelen) zijn nodig om deze vragen te kunnen beantwoorden?
a. Welke gegevens worden reeds verzameld met de bestaande methodieken en instrumenten en kunnen beter worden benut?
b. Welke gegevens moeten (indien mogelijk) aanvullend worden verzameld?
c. In hoeverre is het verzamelen van aanvullende gegevens mogelijk met de bestaande meetinstrumenten?
d. In hoeverre is aanvullende dataverzameling met andere meetinstrumenten nodig en mogelijk (zie ook vraag 4)?
3. Welke verbeteringen vloeien voort uit de relevante theorie op het punt van de inhoudelijke analyses die met deze gegevens worden uitgevoerd?
4. Welke verbeteringen wat betreft methoden, variabelen en analyses zijn wenselijk in de zin van nieuw op te zetten deelstudies?
5. Hoe kan de rapportage meer gendersensitief worden gemaakt?
6. Welke andere verbeteringen zijn eventueel nog wenselijk dan wel noodzakelijk?

Gendersensief

Het advies laat zien dat kleine toevoegingen in de vragenlijst van het slachtoffer- en daderonderzoek zullen bijdragen aan meer mogelijkheden om in de analyse tot een gendersensitief beeld te komen. Een grotere aanpassing van de vragenlijst maakt het echter mogelijk om tot een betere en meer gendersensitieve meting van huiselijk geweld te komen; bijvoorbeeld door meetinstrumenten te gebruiken die impact meenemen in de vragen naar geweldsvormen. Daarnaast kunnen dieptestudies daaraan bijdragen.

Downloads

pdf-bestandSamenvatting (Pdf-bestand 1,82 MB, via wodc.nl)
pdf-bestandVolledige tekst (Pdf-bestand 3,51 MB, via wodc.nl)


Vaan, K. de, Dijkstra, S., Witkamp, B.(2016). Verbetering gendersensitiviteit van prevalentieonderzoek huiselijk geweld. Amsterdam: Regioplan Beleidsonderzoek.