Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Een verkennend onderzoek naar ouderenmishandeling

01-10-2003

Het rapport 'Een verkennend onderzoek naar ouderenmishandeling' is verslag van een onderzoek, uitgevoerd door Regioplan Beleidsonderzoek in opdracht van Politie en Wetenschap.

Door het houden van meer dan 50 gesprekken en door het bestuderen van de bestaande literatuur, denkt P&W een helder (aanvullend) beeld te kunnen schetsen van de problematiek. Hoewel nog veel onbekend blijft over ouderenmishandeling (met name harde cijfers) kan het rapport een aanleiding zijn voor een toenemende (politieke) aandacht.