Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Meer hierover in:

Agenda

Beleid

Feiten

Interventies

Nieuws

Publicaties

Verkennende studie 'Preventie kindermishandeling'

26-04-2004

Het Expertisecentrum Kindermishandeling van het NIZW heeft in opdracht van het ministerie van Justitie een studie te verricht naar de preventie van kindermishandeling.

In deze verkenning wordt op de volgende punten ingegaan:

  • Expliciete aandacht voor het begrip risicofactoren: welke factoren vergroten de kans op het ontstaan van kindermishandeling en wat zijn belangrijke beschermende factoren?
  • (Hoe) kan door middel van interventies op deze determinanten worden ingespeeld?
  • Welke initiatieven zijn al ondernomen op het gebied van (primaire en secundaire) preventie van kindermishandeling, met welk effect, en waar doen zich eventueel knelpunten of tekortkomingen voor?
  • Waar liggen kansen en mogelijkheden voor toekomstige beleid?

Deze quick scan moet besluitvorming binnen het programma 'Aanpak van geweld' van het ministerie op korte termijn mogelijk maken.


Verkennende studie Preventie kindermishandeling, K. Kooijman en A. Wolzak, Expertisecentrum kindermishandeling NIZW i.o.v. Ministerie van Justitie, 2004