Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Verkenning ouderenmishandeling 2010–2014

05-01-2015

Webpublicatie van SCP, Movisie en GGD Gelderland-Zuid

Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) brengt het SCP, in samenwerking met Movisie en GGD Gelderland-Zuid, kennis over de aard en omvang van ouderenmishandeling in Nederland bijeen.
De verkenning laat zien dat in 2014, net als in voorgaande jaren, het aantal meldingen van ouderenmishandeling bij de Steunpunten Huiselijk Geweld is gestegen. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van huiselijk geweld op basis van enquêtes onder ouderen.

pdf-bestandVerkenning ouderenmishandeling 2010–2014
(pdf-bestand 3,23 Mb, via scp.nl)


Plaisier, I., M. de Klerk, m.m.v. Feijten, P. (SCP), Goes, A. en Kronenburg, L. (Movisie) en Moerman, M. (GGD Gelderland-Zuid). Verkenning ouderenmishandeling 2010 – 2014. Den Haag, Utrecht, Nijmegen: Sociaal en Cultureel Planbureau, Movisie, GGD Gelderland-Zuid.
12 pag.