Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Vervolg haalbaarheidsonderzoek recidivemeting kindermishandeling

02-03-2016

Onderzoek met als doel de representativiteit vast te stellen van de gevallen van niet-seksuele kindermishandeling in de onderzoek- en beleidsdatabase justitiële documentatie (OBJD).

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: Kunnen alle strafzaken vanwege niet-seksuele kindermishandeling in de justitiële registratiesystemen worden teruggevonden? Zo niet, zijn de zaken die teruggevonden worden representatief voor alle zaken van dit type? Aanvullend wordt bekeken of zich zaak-gerelateerde verschillen voordoen in de registratie van kindermishandeling. Ook gaat het onderzoek na of de relatie tussen de (veronderstelde) dader en het slachtoffer bepalend is voor wat justitiële registratiesystemen als kindermishandeling aanmerken.

Conclusie en aanbevelingen

In dit verlengde haalbaarheidsonderzoek is onderzocht in hoeverre vervolgde plegers van kindermishandeling aan de hand van aanvullende delict informatie geïdentificeerd kunnen worden in de justitiële registratiesystemen RAC-min en OBJD. De resultaten wijzen uit dat dit slechts beperkt het geval is. Voor beide systemen geldt dat zij geen volledig of representatief beeld opleveren van de betreffende populatie van justitiabelen. Twee soorten fouten komen voor: sommige zaken krijgen de bewuste indicatie onterecht niet en andere staan onterecht als kindermishandeling te boek.

De onderzoekers doen aanbevelingen ter verbetering van de registratie, waardoor onderzoek naar kindermishandeling beter mogelijk is.

Download

pdf-bestandVervolg haalbaarheidsonderzoek recidivemeting kindermishandeling (Pdf-bestand, 425 kB, via wodc.nl)


Alberda, D., Karemaker, M. & Wartna, B. (2015). Vervolg haalbaarheidsonderzoek recidivemeting kindermishandeling. Den Haag: Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum.
Memorandum 2015-5