Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Vervolg op de vrouwenopvang: De situatie van vrouwen een jaar na dato

De vrouwenopvang wil vrouwen bescherming bieden tegen mishandelingen, ze de gelegenheid geven de eigen kracht te hervinden en ze zo nodig bijstaan bij het opbouwen van een nieuw, meer zelfstandig en veilig bestaan. Over hoe het mishandelde vrouwen vergaat na hun verblijf in de vrouwenopvang verkeren we in Nederland vooral in het ongewisse. Door dit gemis aan kennis valt er vooralsnog weinig te zeggen over de rol van de vrouwenopvang in de situatie van vrouwen. Maakt een verblijf in de vrouwenopvang hierin verschil en zo ja, welk verschil?

Uniek voor Nederland is deze vervolgstudie waarin met vrouwen tijdens hun verblijf en gemiddeld een jaar na hun vertrek uit de vrouwenopvang gesprekken zijn gevoerd. Hoe staat het met hun veiligheid, hun psychische gezondheid, hun kwaliteit van leven, en op welke steun – informeel en professioneel – kunnen zij rekenen? Deze studie bouwt daarmee voort op het ‘vraag en aanbod’-onderzoek dat onder de titel Maat en baat van de vrouwenopvang (Wolf e.a., 2006) is verschenen. De beschouwing integreert de onderzoeksuitkomsten, brengt die in verband met ander, in het buitenland uitgevoerd follow-up-onderzoek op dit gebied en geeft actiepunten.

Vervolg op de vrouwenopvang is relevant voor zowel werkers als managers binnen en buiten de vrouwenopvang, die zich met huiselijk geweld bezighouden vanwege de verbetersuggesties voor de begeleiding.Verder kunnen cliëntengroeperingen en zelfhulpgroepen, maar ook gemeenten en andere overheden baat hebben bij de verworven inzichten.

Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers van het Trimbos-instituut Utrecht en het Universitair Medisch Centrum St Radboud Nijmegen. De projectleiding was in handen van prof.dr. J. Wolf, bijzonder hoogleraar Grondslagen van de Opvang bij het UMC St Radboud en senioronderzoeker bij het Trimbos-instituut Utrecht.

Bestel het boek bij SWP