Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Voor schatten geschikt

02-03-2016

Vooronderzoek databronnen en methoden omvang huiselijk geweld en kindermishandeling

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie wil een onderzoeksprogramma huiselijk geweld en kindermishandeling opstellen dat uit verschillende deelonderzoeken bestaat. Dit vooronderzoek door Intraval biedt een overzicht van de methoden en databronnen die geschikt zijn voor een omvangschatting van slachtoffers en plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Het onderzoek maakt deel uit van een meeromvattend onderzoek dat ten doel heeft de prevalentie te bepalen van huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland.

Probleemonderzoek vooronderzoek

De probleemstelling van het vooronderzoek luidt:

  • Kan de in 2009 uitgevoerde vangst-hervangst omvangschatting worden gerepliceerd en eventueel ook verbeterd?
  • Welke andere databronnen met betrekking tot huiselijk geweld kunnen worden benut in de prevalentiestudie?
  • Welke databronnen zijn beschikbaar en bruikbaar voor een omvangschatting van kindermishandeling in Nederland op basis van de vangst-hervangst methode en/of alternatieve methoden?
  • Welke databronnen zijn beschikbaar en bruikbaar voor een verkenning van de samenloop van huiselijk geweld en kindermishandeling in gezinssystemen?

Conclusies

Uit het vooronderzoek blijkt dat de omvangschatting uit 2009 van plegers en slachtoffers van huiselijk geweld kan worden herhaald. De schatting van het aantal slachtoffers kan bovendien worden verbe-terd. Dit is mogelijk door de politieregistraties te verrijken met andere databronnen uit de justitiƫle keten en te koppelen aan gegevens van de slachtoffers uit de Veiligheidsmonitor.

Meer informatie

externe link Voor schatten geschikt (via wodc.nl)


Snippe, J., Boendermaker, M., Mennes, R., & Bieleman, B. (2016). Voor schatten geschikt. Vooronderzoek databronnen en methoden omvang huiselijk geweld en kindermishandeling. Groningen: Intraval.
In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie.