Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Voorzieningen voor slachtoffers van misdrijven

07-04-2006

In deze publicatie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) wordt een overzicht gegeven van die voorzieningen, die zowel door de overheid als de particuliere sector in het leven zijn geroepen. Het geeft een beeld wat die voorzieningen voor slachtoffers kunnen betekenen, het schetst het beleid dat de overheid voert, onderzoekt hoeveel slachtoffers daadwerkelijk gebruik maken van de voorzieningen, welke hulp zoal gegeven wordt en wat de ervaringen zijn van de slachtoffers met de geboden hulp.

Huiselijk geweld

De (enige) voorzieningen rondom huiselijk geweld die worden genoemd zijn de Advies- en steunpunten huiselijk geweld (p. 23) en advocaten die zich richten op het bijstaan van slachtoffers van seksueel en huiselijk geweld (p.22). In het overzicht van het (landelijke en regionale) beleid is er onder het kopje kwetsbare groepen uitgebreid aandacht voor huiselijk geweld (p. 36-38). Bij het bereik van de voorzieningen wordt slechts vermeld dat bij huiselijk geweld dat het aantal meldingen bij de politie zo'n 12% bedraagt van het aantal delicten en dat van de meldingen slechts 36% tot aangifte leidt (p.46-47). Bij de bespreking van ervaringen van slachtoffers, de fysieke en emotionele gevolgen en de hulpverlening wodt melding gemaakt van de groei van het aantal slachtoffers van huiselijk geweld dat contact opneemt met Slachtofferhulp: het bedroeg 1450 in 2001en 4300 in 2003 (p. 93).

pdf bestandVoorzieningen voor slachtoffers van misdrijven (pdf, 581 Kb) (via scp.nl)


C.J. Maas-de Waal: Voorzieningen voor slachtoffers van misdrijven. Den Haag. SCP, 2006 (138 pag.) ISBN: 9037702708. Reeks SCP-publicatie 2006