Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Vrouwen meer op internet gepest dan mannen

17-12-2015

Vrouwen zijn iets vaker de dupe van cyberpesten dan mannen. Vooral jonge vrouwen, niet-westers allochtone vrouwen en laag- en middelbaar opgeleide vrouwen komen met cyberpesten in aanraking. De seksuele geaardheid is bij vrouwen niet van belang voor de kans op cyberpesten. Onder mannen krijgen homo- en biseksuelen vaker dan heteroseksuelen met cyberpesten te maken. Verder zijn, evenals bij vrouwen, jonge mannen en laag- en middelbaar opgeleide mannen vaker slachtoffer.

Vooral vrouwen slachtoffer van pesterij ex-partner

In veel gevallen is de dader of daders van de online pesterij bij het slachtoffer bekend, vooral bij de vrouwelijke slachtoffers. Van hen weet 70 procent wie hen online lastig gevallen heeft, tegen 59 procent van de mannelijke slachtoffers. Bij zowel mannen als vrouwen komen daders doorgaans weinig uit de familie. Meer frequent is de dader een buurtgenoot, collega of studiegenoot, of een andere bekende, zoals een vriend of kennis. Ook voormalige partners zijn relatief vaak dader. Met name vrouwen krijgen betrekkelijk vaak te maken met online pesterij van hun ex-partner.

Vrouwen vaker slachtoffer van stalken en laster

Vrouwen zijn met 3,4 procent wat vaker slachtoffer van een of meerdere vormen van cyberpesten dan mannen (2,9 procent). Ongeveer 1 procent van de vrouwen is weleens online gestalkt (hinderlijk gevolgd), twee keer zo veel als mannen. Ook met laster krijgen vrouwen vaker te maken: er worden bij-voorbeeld persoonlijke foto’s of filmpjes of roddels via sociale media verspreid.

Niet-westers allochtone vrouwen vaakst de dupe van cyberpesters

Niet-westers allochtone vrouwen zijn met 4,6 procent vaker de dupe van cyberpesters dan autochtone en westers allochtone vrouwen. Ze komen vaker met online stalking en laster in aanraking. Ook krijgen ze vaker te maken met chantage dan autochtone vrouwen. Zij zijn ook vaker actief op sociale media. Bij de mannen bestaan nagenoeg geen verschillen tussen de herkomstgroepen in hun ondervonden slachtofferschap.

Lees het persbericht en download het rapport

externe linkEen op de zes meisjes wordt online gepest (via cbs.nl)
pdf-bestandVrouwen meer op internet gepest dan mannen (pdf-bestand, 0,7 MB, via cbs.nl).


Kloosterman, R. (2015). Vrouwen meer op internet gepest dan mannen. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek. (Sociaaleconomische trends 2015|14).