Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zo zijn we niet getrouwd

02-10-2014

Een onderzoek naar omvang en aard van huwelijksdwang, achterlating en huwelijkse gevangenschap.

Professionals schatten dat er in ons land tussen de 674 en 1914 slachtoffers van huwelijksdwang zijn. Dat blijkt uit onderzoek dat het Verwey Jonker Instituut in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitvoerde. Een landelijk beeld van de omvang van de problematiek ontbrak tot nu toe.

Het ministerie van SZW heeft opdracht gegeven dit onderzoek uit te voeren om een landelijk beeld te verkrijgen van de problematiek van huwelijksdwang, achterlating en huwelijkse gevangenschap. Het kabinet beschouwt huwelijksdwang en achterlating als vormen van geweld en mishandeling. Slachtoffers bevinden zich vaak in een afhankelijkheidsrelatie met familie waar zij zich niet makkelijk uit los kunnen maken. Het kabinet is in 2012 van start te gaan met de aanpak Preventie huwelijksdwang 2012-2014, dat op dit moment nog in volle gang is.

Verborgen problematiek

Het in kaart brengen van deze vaak verborgen problematiek is niet eenvoudig. Geïnternaliseerde tradities en normen, maar ook het niet buiten willen hangen van de vuile was, loyaliteit aan ouders of familie en angst voor represailles zijn onder meer redenen waarom sommige gevallen van huwelijksdwang en achterlating niet bekend worden buiten de kring van direct betrokkenen.

Achtergronden

Het onderzoeksrapport ‘Zo zijn we niet getrouwd’ geeft niet alleen een beeld van de omvang van huwelijksdwang, achterlating en huwelijkse gevangenschap, maar verschaft ook inzichten in achtergronden, mate van dwang en aanleiding van gedwongen huwelijken, achterlating en huwelijkse gevangenschap.

pdf-bestand Zo zijn we niet getrouwd - Een onderzoek naar omvang en aard van huwelijksdwang, achterlating en huwelijkse gevangenschap (pdf-bestand 1,3 MB, via www.rijksoverheid.nl)

pdf-bestandAanbiedingsbrief onderzoek huwelijksdwang, achterlating en huwelijkse gevangenschap (pdf-bestand 208 kB, via www.rijksoverheid.nl)


Smits van Waesberghe, E., Sportel, I., Drost, L., Van Eijk, E., & Diepenbrock, E. (2014). Zo zijn we niet getrouwd. Een onderzoek naar omvang en aard van huwelijksdwang, achterlating en huwelijkse gevangenschap. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.