Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zorggebruik van vrouwen die slachtoffer zijn van partnergeweld

16-06-2013

Onderzocht is of het zorggebruik van mishandelde vrouwen verschilt van dat van niet-mishandelde vrouwen.

Achtergrond

Uit voorgaande onderzoeken blijkt dat er een relatie bestaat tussen partnergeweld en een toename van gezondheidsklachten. Vroegtijdige herkenning van partnergeweld door huisartsen is noodzakelijk om een toename van gezondheidsklachten te voorkomen. Over het zorggebruik van mishandelde vrouwen in de huisartsenpraktijk is weinig bekend. Wij hebben onderzocht of het zorggebruik van mishandelde vrouwen verschilt van dat van niet-mishandelde vrouwen.

Methode

Onderzocht zijn de elektronische patiëntendossiers (EPD’s) uit 16 huisartsenpraktijken in Rotterdam. We hebben de EPD’s van 50 slachtoffers van partnergeweld over een periode van vijf jaar geanalyseerd en vergeleken met een controlegroep van 50 vrouwen die geen slachtoffer zijn van partnergeweld. In beide groepen hebben we het aantal huisartsenbezoeken, aantal verwijzingen, aantal voorgeschreven recepten en de reden van het huisartsenbezoek geanalyseerd.

Resultaten

Vrouwelijke slachtoffers van partnergeweld bezochten de huisarts bijna 1,5 keer vaker dan niet-mishandelde vrouwen. Zij hadden meer sociale problemen en gynaecologische en zwangerschapsklachten. Huisartsen verwezen slachtoffers van partnergeweld vaker voor aanvullend specialistisch onderzoek en voor psychische hulp. Mishandelde vrouwen kregen veel vaker antidepressiva voorgeschreven dan niet-mishandelde vrouwen.

Conclusie

Vrouwelijke slachtoffers van partnergeweld vertoonden een hoger zorggebruik dan niet-mishandelde vrouwen. Deze uitkomsten geven huisartsen meer inzicht in het patroon van zorggebruik van mishandelde vrouwen, waardoor ze deze problematiek eerder kunnen herkennen en ze adequater beleid kunnen inzetten.

Bron samenvatting en mogelijkheden tot aanschaf:
externe link Tijdschrift "Huisarts en wetenschap" (Springer)

Vertaling

Artikel is een bewerkte vertaling van: Prosman, G., Lo Fo Wong, S., Bulte, E., & Lagro-Janssen, A.L.M. (2012). Healthcare utilization of abused women: a case-control study. European Journal of General Practice 18(2), 107-13.


Prosman, G., Lo Fo Wong, S., Bulte, E., & Lagro-Janssen, A. L. M. (2013). Zorggebruik van vrouwen die slachtoffer zijn van partnergeweld. Huisarts en wetenschap 56(6), 258-262.