Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Overzicht van onderzoek dat op dit moment wordt uitgevoerd op het gebied van huiselijk geweld in Nederland, of specifieke vormen of onderdelen daarvan. De hier weergegeven onderzoeken zijn vooral gericht op kennisvermeerdering.

Ervaringsdeskundigheid bij huiselijk geweld

30-07-2018

Onderzoek naar ervaringskennis bij hulpverleners huiselijk geweld

Spreken over je eigen ervaringen met huiselijk geweld, dat doe je niet als professioneel hulpverlener. Toch kan de inzet van ervaringsdeskundigheid de positie van slachtoffers juist versterken. Dr. Alie Weerman van het kenniscentrum Gezondheid & Welzijn van Hogeschool Windesheim wil de ervaringskennis weer in beeld krijgen en inzetten voor hulp aan slachtoffers.

Twee fasen onderzoek

Het onderzoek bestaat uit twee fasen. In de eerste fase wordt in de organisaties van De Combine geïnventariseerd hoeveel hulpverleners zélf ervaring hebben met huiselijk geweld. De Combine is een samenwerkingsverband van organisaties voor de opvang en begeleiding van slachtoffers en andere betrokkenen bij huiselijk geweld. Zo’n inventarisatie van (verborgen) ervaringskennis is nog niet eerder gedaan in Europa.

In de tweede fase wordt in de praktijk van De Combine ruimte gecreëerd voor het benutten en toepassen van de ervaringskennis van de hulpverleners. In ‘proeftuinen’ werken zij samen met ervaringswerkers (vaak vrijwilligers) en betrekken zij ervaringen van cliënten. Al doende wordt de praktijk van de hulpverlening aan slachtoffers van huiselijk geweld verbeterd.

Meer informatie

externe linkErvaringsdeskundigheid bij huiselijk geweld (via Windesheim.nl)