Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Overzicht van onderzoek dat op dit moment wordt uitgevoerd op het gebied van huiselijk geweld in Nederland, of specifieke vormen of onderdelen daarvan. De hier weergegeven onderzoeken zijn vooral gericht op kennisvermeerdering.

Herhaling quickscan huisverbod en crisisopvang bij ouderenmishandeling

29-03-2013

In 2011 voerde Regioplan in opdracht van het ministerie van VWS een externe linkquickscan uit naar het gebruik van het huisverbod en crisisopvang bij de aanpak van ouderenmishandeling. Dit onderzoek vond plaats in het kader van het Actieplan Ouderen in veilige handen. De quickscan resulteerde in een externe linkhandreiking voor de toepassing van deze instrumenten bij deze vorm van huiselijk geweld. In deze nieuwe quickscan onderzoeken we opnieuw het gebruik van het huisverbod en crisisopvang bij ouderenmishandeling, maar ook de bekendheid en het gebruik van de handreiking.

Kennisgebieden

Veiligheid, Zorg

Kernwoorden

Hulpverlening, Ouderenzorg, Huiselijk geweld

Startdatum project

mrt '13

Onderzoekers

drs. K.B.M. de Vaan, drs. J. van den Tillaart

Contactpersonen

drs. Katrien de Vaan

Projectnummer

2372