Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Overzicht van onderzoek dat op dit moment wordt uitgevoerd op het gebied van huiselijk geweld in Nederland, of specifieke vormen of onderdelen daarvan. De hier weergegeven onderzoeken zijn vooral gericht op kennisvermeerdering.

Inspectie start toezicht naar opvang slachtoffers van loverboys/mensenhandel

10-08-2017

Op verzoek van staatssecretaris Van Rijn van het ministerie van VWS doet de Inspectie Jeugdzorg in 2017 onderzoek bij jeugdhulpaanbieders die gespecialiseerde hulp bieden aan (vermoedelijke) slachtoffers van loverboys/mensenhandel.

Jeugdhulpaanbieders

Voorafgaand aan het toezicht onderzocht de inspectie welke jeugdhulpaanbieders gespecialiseerde residentiƫle opvang bieden aan (vermoedelijke) meisjesslachtoffers van loverboys/mensenhandel. Het toezicht wordt uitgevoerd bij dertien jeugdhulpaanbieders die hebben aangegeven gespecialiseerde residentiƫle hulp te bieden.

Het onderzoek vindt plaats in de periode juni-november 2017. Het eindrapport wordt in de eerste maanden van 2018 gepubliceerd.

Lees meer

externe linkInspectie start toezicht naar opvang slachtoffers van loverboys/mensenhandel (via inspectiejeugdzorg.nl)