Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Overzicht van onderzoek dat op dit moment wordt uitgevoerd op het gebied van huiselijk geweld in Nederland, of specifieke vormen of onderdelen daarvan. De hier weergegeven onderzoeken zijn vooral gericht op kennisvermeerdering.

Moeders van Rotterdam

11-08-2015

Onderzoek naar hulpverlening aan zeer kwetsbare zwangere vrouwen

Het programma 'Moeders van Rotterdam' gaat onderzoek doen naar de hulpverlening aan zeer kwetsbare zwangere vrouwen. Het onderzoek start in september 2015 en eindigt eind 2019.

Voor het onderzoek worden twee groepen samengesteld. Groep 1 bestaat uit de 600 zeer kwetsbare zwangere vrouwen die begeleid worden door het programma Moeders van Rotterdam. Groep 2 bestaat uit 600 kwetsbare zwangere vrouwen die een minder lage kwetsbaarheidsscore hebben en daarom een minder intensief programma aangeboden krijgen.

Programma Moeders van Rotterdam

Voor het programma worden vrouwen aangemeld door verloskundigen. Reden van aanmelding kan onder meer huiselijk geweld zijn, (dreigende) uithuisplaatsing van de kinderen, veel stress, schulden of opvoedproblemen.

Verstoorde ontwikkeling

Wetenschappelijke studies tonen aan dat zeer kwetsbare zwangere vrouwen meer kans hebben op ongunstige zwangerschapsuitkomsten, bijvoorbeeld dat het kind zich minder goed heeft ontwikkeld in de buik, dat zij persoonlijk meer gezondheidsproblemen ervaren en dat er een hogere kans is op een verstoorde ontwikkeling. De langetermijneffecten daarvan zijn een hogere kans op blijvende intellectuele en motorische schade op het kind.

Uit de praktijk blijkt dat deze vrouwen door een gebrek een (financiƫle) middelen en mogelijkheden om voor zichzelf en het kind te zorgen niet zelfstandig in staat zijn om deze negatieve situatie te veranderen.

Bewezen interventie

Moeders van Rotterdam wordt onder meer mogelijk gemaakt door Stichting De Verre Bergen in samenwerking met Bureau Frontlijn en het Erasmus Medisch Centrum. Met de ondersteuning van het programma beoogt De Verre Bergen een effectief bewezen interventie te ontwikkelen die deze kwetsbare zwangere vrouwen daadwerkelijk helpt. Daarnaast vindt De Verre Bergen het belangrijk dat deze werkwijze vervolgens wordt ingebed binnen stedelijke zorginstellingen en de wijkteams.

Meer informatie

externe linkDe Verre Bergen

Over het onderzoek is een factsheet ontwikkeld: pdf-bestandFactsheet moeders van Rotterdam (pdf-bestand, 4,9 MB, via deverrebergen.nl)