Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Overzicht van onderzoek dat op dit moment wordt uitgevoerd op het gebied van huiselijk geweld in Nederland, of specifieke vormen of onderdelen daarvan. De hier weergegeven onderzoeken zijn vooral gericht op kennisvermeerdering.

Multisysteem Therapie bij gewelddadige en antisociale adolescenten en hun gezinnen

=== ===

Inleiding

De laatste decennia worstelen de Nederlandse grote steden met het vinden van een oplossing voor de toenemende gewelddadige delicten die gepleegd worden door jonge delinquenten. Veel behandelingen die voorhanden zijn voor deze groep, zijn nooit adequaat geëvalueerd in Nederland. De vraag of de Amerikaanse Multisysteem Therapie voor jeugdige Nederlandse cliënten werkt wordt in dit onderzoek beantwoord.

Probleemstelling

In de VS blijkt Multisystemic Therapy (MST) een veelbelovende behandeling van jongeren met gewelddadig en antisociaal gedrag. Hoe is MST in Nederland in te zetten bij preventie van recidive bij jeugdige daders?

Stand van zaken

De literatuurstudie is afgerond en het instrumentarium is opgesteld. De dataverzameling van de voormeting is in volle gang. De verwachting is dat halverwege 2007 de eerste resultaten van de voormeting gepresenteerd worden

Verwachte einddatum

01/06/2009

Onderzoeker

Dr. J.J.Asscher, Universiteit Utrecht

Bron: Nicis institute: STIP-onderzoek