Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Overzicht van onderzoek dat op dit moment wordt uitgevoerd op het gebied van huiselijk geweld in Nederland, of specifieke vormen of onderdelen daarvan. De hier weergegeven onderzoeken zijn vooral gericht op kennisvermeerdering.

Neuronale emotionele reactiviteit in de intergenerationele overdracht van mishandeling

01-10-2011

Titel: De rol van neuronale emotionele reactiviteit in de intergenerationele overdracht van mishandeling: een familiestudie benadering

Looptijd: 10 / 2011 - onbekend
Status: Lopend
Onderzoeknummer: OND1346664
Leverancier: gegevens Website EPP

Penvoerder: Onderzoekschool Experimentele Psychopathologie - EPP (UM)
Samenwerking: Sectie Klinische, Gezondheids- en Neuropsychologie (UL)

externe linkBron: NARCIS