Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Overzicht van onderzoek dat op dit moment wordt uitgevoerd op het gebied van huiselijk geweld in Nederland, of specifieke vormen of onderdelen daarvan. De hier weergegeven onderzoeken zijn vooral gericht op kennisvermeerdering.

Onderzoek aanpak kindermishandeling

25-04-2017

Nieuw onderzoek binnen het ZonMw-programma om de aanpak van kindermishandeling te verbeteren

Wat is de effectiviteit van behandelingen in een multidisciplinaire aanpak op het gebied van kindermishandeling? En welke basisvaardigheden hebben professionals nodig in de aanpak van kindermishandeling? Binnen het ZonMw-programma Kindermishandeling gaan 8 onderzoeksprojecten van start waarin deze vragen centraal staan.

ZonMw-programma Kindermishandeling

Het doel van het ZonMw-programma Kindermishandeling is: het bevorderen van het voorkómen, signaleren, stoppen en behandelen van (de gevolgen van) kindermishandeling door:
1.Onderzoek naar de effectiviteit van (elementen uit) bestaande interventies en instrumenten.
2.Onderzoek ter ondersteuning van effectiviteitsonderzoek, gericht op risicofactoren en oorzaken van kindermishandeling, de rol van professional en randvoorwaarden voor implementatie.

Lees meer

externe linkNieuw onderzoek van start om de aanpak van kindermishandeling te verbeteren (via zonmw.nl)