Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Overzicht van onderzoek dat op dit moment wordt uitgevoerd op het gebied van huiselijk geweld in Nederland, of specifieke vormen of onderdelen daarvan. De hier weergegeven onderzoeken zijn vooral gericht op kennisvermeerdering.

Onderzoek naar effectiviteit EMDR-protocol Woede, Wrok en Wraak

03-09-2013

In samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Leiden is Herman Veerbeek van de Waag begonnen met een promotieonderzoek begonnen naar de effectiviteit van het EMDR-protocol Woede, Wrok en Wraak.

Herman Veerbeek werkt als behandelaar bij de Waag Rijnmond en Den Haag. Hij is onder andere gespecialiseerd in de behandeling van gewelddadig gedrag en hij ontwikkelde het EMDR protocol Woede, Wrok en Wraak.

Aanpak gegeneraliseerde boosheid

Er zijn grofweg twee verschillende soorten gedrag die mensen door een trauma kunnen ontwikkelen. Mensen kunnen angstig worden en zich machteloos voelen. Dat gebeurt meestal als gevolg van een akelige gebeurtenis in het verleden. Voor die mensen kan een therapeut het standaard EMDR-protocol inzetten.
Maar mensen kunnen ook vol woede, wrok en wraak zitten als gevolg van wat iemand hen heeft aangedaan; dat kan iemand uit het verleden zijn – zoals een moeder of een vader - of iemand uit het heden. Deze mensen hebben vaak last van een gegeneraliseerde boosheid; ze uiten hun boosheid tegen de hele wereld. Dat heeft ontwrichtende gevolgen voor relaties, werk en het dagelijks leven. Bij deze mensen kan het EMDR protocol Woede, Wrok en Wraak toegepast worden.’
Tijdens de behandeling met het protocol probeert de therapeut samen met de cliënt de personen te identificeren die de boosheid veroorzaakten.‘ervolgens krijgt de cliënt de gelegenheid om tijdens een fictieve confrontatie met deze personen, één voor één zijn woede en wraakfantasieën uit te leven

Vermindering boosheid meten

Het promotieonderzoek is erop gericht uit te vinden in hoeverre dit spanningen vermindert en hoe effectief zijn protocol is. Zijn promotor is Ad de Jongh, hoogleraar angst- en gedragsstoornissen aan de Universiteit van Amsterdam. Het onderzoektraject duurt ongeveer vier jaar. Om goed het effect te kunnen onderzoeken, moet eerst een instrument ontwikkeld worden dat nauwkeurig de vermindering van boosheid kan meten. Dat bestaat nog niet. Het instrument wordt nu gevalideerd in twee sectoren: de reguliere ggz – eerste en tweede lijn – en de forensische ggz, zowel klinisch als poliklinisch. Voor elke sector zijn 240 respondenten nodig.
Onderssteuning is er vanuit de afdeling criminologie van de Universiteit van Leiden. De UVL levert ook studenten die de vragenlijsten kunnen afnemen. Daar zijn ze sinds het begin van dit jaar mee begonnen op de Waag Rijnmond en Den Haag.

Looptijd: 2013-2017.


Bron: externe linkWebsite de Waag