Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Overzicht van onderzoek dat op dit moment wordt uitgevoerd op het gebied van huiselijk geweld in Nederland, of specifieke vormen of onderdelen daarvan. De hier weergegeven onderzoeken zijn vooral gericht op kennisvermeerdering.

Onderzoek naar geweld in instellingen en pleeggezinnen

17-05-2016

Het kabinet stelt een (vervolg)onderzoek in naar geweld tegen minderjarigen die tussen 1945 en nu onder verantwoordelijkheid van de overheid in (rijks)instellingen en in pleeggezinnen zijn geplaatst.

Uit een vooronderzoek dat aan minister Van der Steur (VenJ) en staatssecretaris Van Rijn (VWS) is aangeboden, blijkt dat zowel haalbaar als zinvol.

Voor de zomer van 2016 besluit het kabinet over de opdracht voor het vervolgonderzoek, de definitieve reikwijdte, de planning en de samenstelling van de onderzoekscommissie. De Commissie De Winter gaat het onderzoek uitvoeren.

Meer informatie

externe linkwww.commissiegeweldjeugdzorg.nl