Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Overzicht van onderzoek dat op dit moment wordt uitgevoerd op het gebied van huiselijk geweld in Nederland, of specifieke vormen of onderdelen daarvan. De hier weergegeven onderzoeken zijn vooral gericht op kennisvermeerdering.

Onderzoek naar seksuele intimidatie op werkvloer

27-11-2017

Onderzoek van de FNV.

De FNV gaat middels een enquête onderzoek doen naar intimidatie en seksueel geweld op de werkvloer. Aftrap van de enquête is op 25 november, de VN-dag voor uitbanning van geweld tegen vrouwen. De resultaten zullen worden gepresenteerd op Internationale Vrouwendag, 8 maart 2018.

#metoo

Door de #metoo-beweging is het extra actueel geworden wat er gebeurt op de werkvloer en hoe dit wordt opgepakt door leidinggevenden en werkgevers. Nog niet de helft van de bedrijven heeft een vertrouwenspersoon en die is bovendien niet altijd onafhankelijk.

Vaak geen melding

Uit onderzoek van de Britse vakbond TUC blijkt dat vier van de vijf vrouwen die intimidatie hebben meegemaakt geen melding doen. De meest aangevoerde reden daarvoor is het idee dat er toch niets aan gedaan kan worden. De #metoo discussie lijkt te leiden tot meer bewustzijn en verontwaardiging over alledaags seksisme.

Meer informatie en link naar enquête

externe linkOnderzoek naar seksuele intimidatie op werkvloer