Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Overzicht van onderzoek dat op dit moment wordt uitgevoerd op het gebied van huiselijk geweld in Nederland, of specifieke vormen of onderdelen daarvan. De hier weergegeven onderzoeken zijn vooral gericht op kennisvermeerdering.

Project: Primaire preventie van huiselijk geweld bij jong volwassenen (16-25 jaar)

Titel-Eng

Primary prevention of domestic violence among young adults (16-25 years

Samenvatting

Doelstellingen: Ontwikkeling, proefimplementatie en evaluatie van een seksespecifiek primair preventieprogramma gericht op het voorkomen van relatiegeweld onder 16-25 jarigen. Korte beschrijving: Dit project richt zich op het ontwikkelen van een primair preventieaanbod ter voorkoming van relatiegeweld onder jonge mannen en vrouwen in de leeftijd van 16-25 jaar. Voor deze groep is gekozen omdat relatiegeweld de meest voorkomende vorm van geweld is; jongeren van 16 tot 25 jaar een duidelijke risicogroep vormen; jongeren bezig zijn met relatievorming en seksualiteit en gevoelig zijn voor boodschappen op dit terrein die bovendien hun belangen raken (het hebben of krijgen van een goede relatie)en omdat er weinig primaire preventieve interventies zijn ontwikkeld op dit terrein.

Looptijd

04/2004 - 12/2006

Betrokken organisaties

Financier: GGNet Netwerk voor de Geestelijke Gezondheidszorg in Oost-Gelderland en Zutphen
Penvoerder: Trimbos-instituut
Samenwerking: TransAct - Landelijk expertisecentrum seksespecifieke zorg en seksueel geweld

Betrokken personen

Projectleider: Drs. A.P. van der Zanden

Bovenliggende onderzoeksactiviteiten

Landelijke Steunfunctie Preventie