Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Overzicht van onderzoek dat op dit moment wordt uitgevoerd op het gebied van huiselijk geweld in Nederland, of specifieke vormen of onderdelen daarvan. De hier weergegeven onderzoeken zijn vooral gericht op kennisvermeerdering.

Project: Primaire preventie van relatiegeweld bij jongeren

Samenvatting

Doel: Ontwikkelen en stimuleren van primaire preventie gericht op jongeren. Activiteiten: overzicht maken van risico- en beschermende factoren bij huiselijk (en seksueel) geweld onder jongeren op basis van (inter)nationaal onderzoek, ontwikkelen van een preventieprogramma in samenwerking met GGZ-instellingen in twee regios.

Looptijd

01/2004 - onbekend

Betrokken organisaties

Penvoerder: TransAct - Landelijk expertisecentrum seksespecifieke zorg en seksueel geweld
Samenwerking: Parnassia Psycho-medisch centrum
Samenwerking: Trimbos-instituut

Betrokken personen

Projectleider: N. van Oosten