Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Overzicht van onderzoek dat op dit moment wordt uitgevoerd op het gebied van huiselijk geweld in Nederland, of specifieke vormen of onderdelen daarvan. De hier weergegeven onderzoeken zijn vooral gericht op kennisvermeerdering.

Risicotaxatie-instrument om de geweldsspiraal van partnergeweld te doorbreken

01-09-2012

Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een elektronische tool voor risicotaxatie van partnergeweld voor politie, justitie en hulpverlening.

De multidisciplinaire aanpak van partnergeweld staat hoog op de politieke agenda in België. In het externe linkNationaal Veiligheidsplan 2012-2015 is dit een prioriteit. De bijzondere aandacht voor partnergeweld hoeft niet te verbazen. Het gaat namelijk om een ernstig probleem. De ernst van partnergeweld vloeit voort uit de complexiteit en de dynamiek van het fenomeen. Slachtoffers kunnen nood hebben aan zowel juridische en politionele als psychologische, sociale en medische begeleiding.

Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een elektronische tool voor risicotaxatie van partnergeweld voor politie, justitie en hulpverlening. De principes van het user-centered design zijn hierbij het uitgangspunt; de professionals worden nauw betrokken bij de ontwikkeling van het elektronisch instrument dat gebruiksvriendelijk, in klare taal en toepasbaar moet zijn voor de gebruikers. Om deze doelstelling te bereiken voorziet het onderzoek een systematische literatuurreview, focusgroepen, ontwikkeling en testing van de tool voor risicotaxatie.

Het onderzoek omvat een systematische literatuurstudie, focusgroepen, ontwikkeling van een tool, opleiding en test.

Uitvoering: externe linkAPART Aanpak en Preventie van Agressie. Research en ontwikkeling van Tools)
Financiering: PWO
Begin- en einddatum: 1/9/2012 – 31/08/2015

Dit onderzoek wordt uitgebreid voor Vlaanderen en Wallonië met steun van het Instituut voor Gelijkheid van Mannen en Vrouwen.