Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Overzicht van onderzoek dat op dit moment wordt uitgevoerd op het gebied van huiselijk geweld in Nederland, of specifieke vormen of onderdelen daarvan. De hier weergegeven onderzoeken zijn vooral gericht op kennisvermeerdering.

Risicotaxatie bij kindermishandeling : ontwikkeling van een standaardinstrument

Doelstellingen

Ontwikkeling en evaluatie van een instrument voor gestructureerde risicotaxatie in gevallen van meldingen van kindermishandeling ten behoeve van de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK's).

Looptijd

01-10-03 t/m 30-04-05

Betrokken organisaties

Organisatie: Trimbos Instituut
Programma: Nationale Monitor Geestelijke Gezondheid
Contactpersonen: Mevrouw prof.dr. C. (Corine) de Ruiter
Samenwerkingspartner(s) AMK's; Expertisecentrum Kindermishandeling/NIZW; Vereniging van Vertrouwensartsen inzake kindermishandeling; Universiteit van Amsterdam, afd. Psychologie

Financier(s) St. Kinderpostzegels Nederland; Achmea Slachtoffer & Samenleving