Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Overzicht van onderzoek dat op dit moment wordt uitgevoerd op het gebied van huiselijk geweld in Nederland, of specifieke vormen of onderdelen daarvan. De hier weergegeven onderzoeken zijn vooral gericht op kennisvermeerdering.

Slachtoffers van seksueel misbruik: hoe vergaat het hen in de GGZ?

09-11-2015

Onderzoek van de Open Universiteit en Rutgers naar de tevredenheid van cliënten met een geschiedenis van misbruik in de kindertijd over hun behandeling in de GGZ in Nederland.

Doel van het onderzoek is te weten te komen hoe tevreden mensen nu (in de periode sinds 2007) zijn over hun behandeling, en om aanbevelingen te doen voor verbetering als er knelpunten in de behandeling zouden worden gevonden.

Een uitnodiging om mee te doen is te vinden op verschillende internetfora. Ook worden mensen benaderd via cliëntenverenigingen. Slachtoffers van seksueel misbruik kunnen meedoen door de externe linkVragenlijsten (via onlinesurvey.ou.nl) in te vullen.

Het onderzoek is goedgekeurd door de Medisch-Ethische Toetsingscommissie Atrium-Orbis-Zuyd. Die goedkeuring was nodig omdat dit onderzoek valt onder medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. De (anonieme) antwoorden worden 15 jaar bewaard. Nelleke Nicolai is als onafhankelijke deskundige betrokken bij dit onderzoek.

Nadere informatie

Janneke Brederveld
tel.: 050 526 48 31