Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Overzicht van onderzoek dat op dit moment wordt uitgevoerd op het gebied van huiselijk geweld in Nederland, of specifieke vormen of onderdelen daarvan. De hier weergegeven onderzoeken zijn vooral gericht op kennisvermeerdering.

Stalking

06-11-2017

Dossieronderzoek door de Waag en de politie.

In Nederland is er nog nauwelijks iets bekend over de achtergrond en kenmerken van mensen die stalkgedrag laten zien. Er is nog steeds relatief weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de demografische, criminologische en psychologische kenmerken van Europese stalkers en hun recidivefrequentie.

Verkennend onderzoek

Dit verkennende dossieronderzoek wordt uitgevoerd door de Waag, in samenwerking met de Australische onderzoekster Troy McEwan en de Nederlandse politie.

De resultaten zullen meer inzicht geven in stalkers en mogelijk leiden tot een nieuw ambulant behandelaanbod.

Het onderzoek bevindt zich momenteel in de afrondende fase.

Voor meer informatie

externe linkOnderzoek naar stalking (via deforensischezorgspecialisten.nl).