Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Overzicht van onderzoek dat op dit moment wordt uitgevoerd op het gebied van huiselijk geweld in Nederland, of specifieke vormen of onderdelen daarvan. De hier weergegeven onderzoeken zijn vooral gericht op kennisvermeerdering.

Traumabehandeling met Virtual Reality

20-08-2016

Virtual reality wordt steeds vaker toegepast voor de behandeling van psychische klachten.
Er zijn steeds meer veelbelovende bevindingen over de resultaten van computergestuurde interventies. Hieronder valt ook Virtual Reality Exposure Therapy (VRET) voor de behandeling van PTSS.

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) onderzoekt daarom samen met PsyQ en de Reinier van Arkel Groep de effecten van een nieuwe computergestuurde traumabehandeling voor slachtoffers van seksueel misbruik in de kindertijd en veteranen die lijden aan PTSS en/of depressie. VRET wordt aangeboden via een systeem dat speciaal voor dit doel is ontwikkeld door de TU Delft.

Interview promovenda

externe link‘Virtual reality geeft een unieke inkijk in patiënten en hun angsten’ (via psynip.nl). Interview met promovenda aan de afdeling Klinische Psychologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij richt haar onderzoek op de effectiviteit van computergestuurde PTSS-behandeling in de praktijk.