Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Gemeenten hebben voor de invulling van hun centrale rol bij de aanpak van huiselijk geweld behoefte aan regiospecifieke informatie.

Hoe gekleurd is geweld

Strategieën om geweld in allochtone gezinnen te voorkomen.

Samenvatting

Veel allochtone vrouwen staan van twee kanten onder druk. Ze hebben niet alleen te maken met generalisaties en vooroordelen. Er is ook de druk en de controle uit de eigen familie om te zwijgen. Maar steeds vaker accepteren ze het niet (meer) als hun mannen hen verkeerd behandelen. Ze bespreken dat inmiddels ook, op kleine schaal en op de achtergrond. Dat bleek uit gesprekken die de auteur met een groot aantal mensen voerde. Deze publicatie beschrijft wat vrouwen zelf ondernemen, spiegelt dat aan mogelijke werkwijzen voor centra en organisaties, benoemt zaken en plaatst een mogelijke strategie binnen de gehele lokale infrastructuur.

pdf bestandDownload Hoe gekleurd is geweld? (pdf, 355 Kb).

Contact: m.van.wezel@ponbrabant.nl


Wezel, M. van. (2005). Hoe gekleurd is geweld? : strategieën om geweld in allochtone gezinnen te voorkomen. Tilburg, PON.