Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Gemeenten hebben voor de invulling van hun centrale rol bij de aanpak van huiselijk geweld behoefte aan regiospecifieke informatie.

Aard en omvang huiselijk geweld in Amsterdam

01-12-2009

Met bestaande registraties is het niet mogelijk om uitspraken te doen over alle slachtoffers en plegers die in verband met huiselijk geweld bekend zijn bij Amsterdamse instanties. Het is wel mogelijk om de registraties aan elkaar te koppelen. Vervolgens kun je zien hoe vaak personen bij meerder instanties geregistreerd staan en je kunt kijken naar de volgorde en tijdspannen waarin personen bij meerdere instanties bekend zijn. De meeste instanties hebben registraties aangeleverd met betrekking tot slachtoffers. Hierdoor zijn de meeste analysen van de registraties en ook de omvangschatting alleen uitgevoerd met betrekking tot slachtoffers.

Omvangschatting slachtoffers huiselijk geweld

Op basis van de registraties van politie, SHG en V&A is geschat dat 1,9% van de Amsterdammers van 18 jaar en ouder in 2007 slachtoffer is geworden van huiselijk geweld [1,1% - 3,4%]. Slechts een kwart hiervan is bekend bij de politie en/of hulpverlening. De schatting met behulp van de ‘vangsthervangst’ methode is in overeenstemming met bevindingen uit de Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2008 en met studies in andere regio’s, zoals Haarlem (Oosterlee et al, 2006). De omvangschatting met de ‘vangst-hervangst’ methode wordt bemoeilijkt door de positieve afhankelijkheid tussen de registraties van de verschillende instanties. Hiervoor moet statistisch worden gecorrigeerd waardoor de betrouwbaarheidsintervallen groot zijn en het bij periodieke herhaling moeilijk is om de verschillen in schattingen te interpreteren. Deze verschillen kunnen namelijk het gevolg zijn van statistische variatie.

Uitgaande van de vooronderstelling dat bij elk slachtoffer een pleger hoort, kunnen we hier stellen dat grofweg 4% (of tussen de 2% tot 6%) van de volwassen Amsterdammers in één jaar tijd als slachtoffer of pleger te maken heeft met huiselijk geweld. Dit betekent dat een veelvoud van de Amsterdammers familie, vrienden, buren of andere bekenden heeft die met huiselijk geweld te maken heeft. Toch blijft het merendeel onbekend voor de politie of hulpverlening. Tot slot moet men zich realiseren dat het hier om slechts een jaar gaat, een momentopname. Het aantal volwassen Amsterdammers dat gedurende zijn of haar leven als slachtoffer of pleger te maken heeft met huiselijk geweld, is dus nog veel hoger.

Naar de volledige tekst van "Aard en omvang huiselijk geweld in Amsterdam" (pdf, via website GGD Amsterdam)

Rooij, F. van, & Buster, M. (2009).Aard en omvang huiselijk geweld in Amsterdam. Amsterdan: GGD Amsterdam, Cluster Epidemiologie, Documentatie en Gezondheidsbevordering.