Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Gemeenten hebben voor de invulling van hun centrale rol bij de aanpak van huiselijk geweld behoefte aan regiospecifieke informatie.

Actieprogramma Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond 2015-2018

13-04-2015

Naar een integrale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.

Twee actielijnen

Na een brede analyse van de problematiek van huiselijk geweld en kindermishandeling volgen de twee actielijnen van het programma: eerder en beter in beeld en duurzaam oplossen. Daarna volgt informatie over de specifieke doelgroepaanpak; vervolgens wordt stilgestaan bij het monitoren op indicatoren en het doen van onderzoek. Het programma sluit af met de begroting.

pdf-bestandActieprogramma Veilig Thuis 2015-2018. Naar een integrale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling (Pdf-bestand 1,34 MB, via ggdrotterdamrijnmond.nl)


Actieprogramma Veilig Thuis 2015-2018.(2015). Naar een integrale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Rotterdam: GGD Rotterdam-Rijnmond.