Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Gemeenten hebben voor de invulling van hun centrale rol bij de aanpak van huiselijk geweld behoefte aan regiospecifieke informatie.

Als je niet achter die voordeur komt dan beklijft het ook niet

11-07-2013

Een Klein maar Fijn onderzoek naar huiselijk geweld in vier buurten in Capelle aan den IJssel.

Uitkomsten

Het onderzoek naar huiselijk geweld is gedaan in vier buurten in Capelle aan den IJssel met veel meldingen van huiselijk geweld. De informatie is verzameld door middel van literatuuronderzoek, sociaal-demografisch onderzoek, dossieronderzoek en diepte interviews met 11 sleutelfiguren.
Belangrijke risicofactoren in deze buurten waren vechtscheidingen evenals alleenstaand ouderschap. Bij veel van de gezinnen waar huiselijk geweld plaatsvond was sprake van financiële problemen zoals werkloosheid en huurschulden. Bij Antilliaanse gezinnen (groot deel van de populatie van een van de buurten) werd expliciet genoemd dat wisselende vaderfiguren het probleem ingewikkelder maakt. Een achtergrond van psychische klachten en stoornissen (ook verslaving) bij het slachtoffer en/of de pleger werden benoemd als belangrijke risicofactoren die zorgen voor meer complexiteit en hardnekkigheid. Buurtfactoren, zoals sociale cohesie en ervaren veiligheid, werden niet door alle sleutelfiguren als erg belangrijk geacht hoewel het demografische onderzoek duidelijk liet zien dat dit een stuk lager was in de vier buurten.

Drempels die een rol spelen bij de meldingsbereidheid en het zoeken van hulp van slachtoffers in deze vier buurten: de afhankelijkheidspositie van het slachtoffer, angst voor negatieve reacties van de pleger, maar ook van de directe omgeving, angst vooruithuisplaatsing van de kinderen.
Drempels benoemd met betrekking tot de hulpverlening: te veel regels, te lang moeten wachten op hulpverlening en te weinig kennis over de rol van het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld.
Faciliterende factoren: vertrouwensband tussen hulpverlener en het slachtoffer en het “achter de voordeur” komen.

Preventie en aanpak van huiselijk geweld

Enkele aangrijpingspunten voor de preventie en aanpak

  1. Een groter en breder aanbod van preventieve groepsinterventies aan diverse doelgroepen;
  2. de scholen (vooral het VO), huisartsen en buurtbewoners centraler stellen bij de signalering van huiselijk geweld;
  3. het ontwikkelen van een duidelijk plan van aanpak huiselijk geweld met een beschrijving van de verantwoordelijkheden en samenwerkingen van de verschillende (keten)partners;
  4. het ontwikkelen van een passend registratiesysteem om de informatie uitwisseling tussen (keten)partners te versterken;
  5. het stimuleren van “outreachend” werk door hulpverleners;
  6. hulpverleners en andere partijen die met hoog risico gezinnen te maken hebben de handvaten geven om het gesprek over huiselijk geweld aan te durven gaan;
  7. meer interventies aanbieden aan de pleger binnen de context van een systeemgerichte aanpak.

pdg bestandAls je niet achter die voordeur komt dan beklijft het ook niet (pdf, 542 Kb) (via cephir.nl)


Flink, I., Burdorf, L., & Kreuger, F. (2013). "Als je niet achter die voordeur komt dan beklijft het ook niet". Een Klein maar Fijn onderzoek naar huiselijk geweld in vier buurten in Capelle aan den IJssel. Rotterdam: Cephir, Erasmus MC, GGD Rotterdam-Rijmond.