Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Gemeenten hebben voor de invulling van hun centrale rol bij de aanpak van huiselijk geweld behoefte aan regiospecifieke informatie.

Barometer ouderenmishandeling in Gelderland-Zuid

22-01-2015

Tussenmeting Barometer Ouderenmishandeling

In deze brochure wordt verslag gedaan van de tussenmeting van de Barometer Ouderenmishandeling. De Barometer maakt inzichtelijk hoe vaak betrokken organisaties en professionals in Gelderland-Zuid te maken krijgen met verscheidene vormen van ouderenmishandeling en welke signalen zij tegenkomen. Ook is er aandacht voor de kansen en knelpunten die betrokkenen zien bij een gezamenlijke aanpak.

Om ouderenmishandeling aan te pakken, is het nodig om een goed beeld te hebben van de kennis en houding van professionals, vrijwilligers en sleutelfiguren die met ouderen werken. Het betreft immers een serieus probleem, de schatting is dat elk jaar 1 op de 20 ouderen wordt mishandeld door partner, familie, huisvrienden of zorgverlener.

GGD Gelderland-Zuid is om deze reden eind 2013 begonnen met het project 'Ouderen in veilige handen Gelderland-Zuid'. Binnen dit project werken zorg- en welzijnsorganisaties, Moviera, het Meldpunt Bijzondere Zorg, vrijwilligersorganisaties en gemeenten samen om ouderenmishandeling te signaleren en aan te pakken.

Deze tussenmeting volgt op de nulmeting die bij de start van de het project plaatsvond. In 2015 wordt de evaluatie afgesloten met een eindmeting.

pdf-bestandBrochure Barometer ouderenmishandeling in Gelderland-Zuid (pdf-bestand 447,79 kB, via Verwey-jonker.nl)

Gruijter, M. de , Los, V. (2014). Brochure Barometer ouderenmishandeling in Gelderland-Zuid. Tussenmeting Barometer Ouderenmishandeling. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.