Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Gemeenten hebben voor de invulling van hun centrale rol bij de aanpak van huiselijk geweld behoefte aan regiospecifieke informatie.

Casusonderzoek Overijssel naar aanleiding van huiselijk geweld

05-05-2015

Onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie naar het handelen van Bureau Jeugdzorg Overijssel, Vitree, de politie en het Steunpunt Huiselijk Geweld in een specifiek geval van huiselijk geweld.

Aanleiding

Aanleiding was een geval van huiselijk geweld waarbij de moeder van het gezin is overleden. Bureau Jeugdzorg Overijssel, Vitree, de politie en het Steunpunt Huiselijk Geweld waren betrokken bij dit gezin.

Veiligheid kinderen

In het onderzoek stond de vraag centraal of de hulpverlening aan het gezin voldoende gericht was op een veilige en gezonde ontwikkeling van de vier kinderen, en of de crisisinterventie voldoende gericht was op de veiligheid van de kinderen en de beide ouders.

Lees het gehele casusonderzoek

pdf-bestandCasusonderzoek Overijssel naar aanleiding van huiselijk geweld (Pdf-bestand, 548.08 Kb, via inspectiejeugdzorg.nl)


Casusonderzoek Overijssel. (2015). Utrecht: Inspectie Jeugdzorg.